Miki Plichta

Budujem komplexnú komunikáciu značiek či jednotlivcov na sociálnych sietiach. Som Social Media Architect. Mojim poslaním je otvoriť organizácie, spraviť ich sociálnejšie so zmyslom – Vytváram sociálnejšie organizácie.

KONTAKTUJTE MA

  • Home
  • /
  • Projekty
  • /
  • Modelová konferencia 2013 | študentský projekt

Modelová konferencia 2013 | študentský projekt

Rok 2013 a môj posledný rok na vysokej škole. Prvýkrát som viedol stredne-veľký projekt.

Na projekte Modelová konferencia 2013 pri vedení cca 50 ľudí som mohol v mladom veku otestovať svoje manažérske ako aj marketingové schopnosti. 

Modelová konferencia je projekt organizovaný študentmi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej hlavnou úlohou je poskytnúť študentom možnosť aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky do praxe a zároveň zdokonaliť vyjednávacie a argumentačné zručnosti.

Modelová konferencia 2013

Snažil som sa do tohto projektu zapojiť čo najväčšie spektrum rôznorodých ľudí. Nielen na strane mojich spolužiakov (povinná účasť), ale aj na strane študentov iných vysokých škôl (nepovinná účasť). Podarilo sa nám podpísať memorandum o spolupráci s tromi ďalšími vysokými školami. Títo študenti mohli vďaka inštitucionálnej podpore participovať na našom projekte a obohatiť ho o svoje zručnosti. Prepojili sme tak tlmočníkov, grafikov, hudobníkov, video editorov, či zvukárov. Študentské interdisciplinárne projekty na Slovensku nemajú tradíciu, preto bola Modelová konferencia 2013 jednou z prvých lastovičiek. Interdisciplinárny duch sa vniesol do celého projektu, ako aj samotnej produkcie videa.

O videu Modelová konferencia 2013 (The Audacity of Genuine Talents)

Zámerom videa s podtitulom The Audacity of Genuine Talents je decentné zobrazenie projektu, ktorý je postavený na vzdelaných mladých ľuďoch. Dôraz je kladený predovšetkým na samotných študentov, čiže môžeme to chápať ako ich osobnú prezentáciu. Škoda, že v projekte nebol zakomponovaný celý ročník, lebo video by mohlo poslúžiť ako menšia ročenka. Myslím, že tento hmatateľný výstup s odstupom času naberie ešte väčšiu hodnotu 🙂

Spolupracovníci

Veľmi si vážim externých spolupracovníkov, ktorí sa pri obmedzených podmienkach dokázali nadchnúť nad projektom a tvorbou videa. Osobitne sa chcem poďakovať týmto ľuďom. Dušanovi Varmeďovi za strih, Michalovi Tkáčovi za efekty & colorgrading, Maťovi Chlpíkovi za kameru, Jakubovi Juráškovi za logá, Steve Goews za audio komentár (Thank you, Steve.), Paľovi Tkáčovi za úpravu zvuku, Ivanovi Ďurkechovi za nahrávanie komentára. Ďalej Michalovi Polgárovi za pedagogické vedenie počas celého kurzu, Peťovi Rusiňákovi za supervising, nakoniec samotným hercom-spolužiakom.

The Model Conference 2013 (The Audacity of Genuine Talents)

BONUS. Pozrite reportáž z TA3 (nižšie) alebo prečítajte článok v Pravde.

 

Som LinkedIn Storyteller. Hackujem váš branding, aby vynikla vaša osobnosť, nadanie a biznis.

One Comment

Pridaj komentár